Pro města a obce


Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku
Retenční nádrže na sběr dešťových vod
Akumulační jezírka pro dešťovou vodu
Čistírny odpadních vod – ČOV
Čerpací šachty
Odlučovače lehkých kapalin
Lapáky tuků
Šedé vody

Dodavatel zařízení


Dodavatelem technologických zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou je f. ASIO spol.s.r.o. (www.asio.cz)

Využitím dešťové vody udržíte v okolí vaší obce až 50% vody.


Výstavba inženýrských staveb


Kanalizace, vodovody, plynovody, vodohospodářská díla. Stavby, rekonstrukce a opravy komunikací, místních komunikací, parkovišť, chodníků, dopravních ploch v průmyslových oblastech.

Nabízíme Vám


Výpočet provozních nákladů a návratnost investice, cenovou nabídku, osobní konzultaci.